Brugervejledning og vedligeholdelse af pallegafler

Brugsanvisningen er lavet for at sikre en rigtig håndtering af løfteredskabet og for at gøre brugerens hverdag mere tryg. Den skal selvfølgelig leveres til brugeren af udstyret. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at brugeren har adgang til vejledningen.

 1. Husk at forskellige pallegafler har forskellige formål. For eksempel er der større afstand mellem benene på en gibsonit pallegaffel for at sikre bedre stabilitet ved løft af gipspladepaller.
 2. Sørg for at lasten er forsvarligt placeret på pallegaflen. Lasten skal placeres således at tyngdepunktet er på midten af gaffelbenene.
 3. Lasten skal sikres på pallegaflen! Det anbefales at lasten fastspændes med surringsudstyr, bånd- eller kædesurring. Isdannelser reducerer friktion mellem gaffel og gods, og tilmed kan vinden påvirke.
 4. Ved anvendelse af selvbalancerende gafler skal det sikres, at låsningspindene placeres i rette hul i løftearmen i forhold til lastens tyndepunkt på gaflens ben. Den rigtige placering er opnået, når gaffelen med last bøjer svagt bagover- ca. 5 grader. Gaffelen må ALDRIG hælde forover.
  Derudover skal der før brug undersøges om fjederen er spændt rigtigt mellem rammen og løftehovedet.
  Hvis fjederen er for løs vil gaflen hælde for meget bagover, når den ikke er belastet. Hvis fjederen er for stram, vil det kræve en større belastning før gaflen er i balancepunktet hvilket vil resultere i, at gaflen hælder forover. Hvis løftehovedet ikke bevæger sig opover armen, er lasten for lille eller fjederen er for stram til at gaflen kan finde balancepunktet ved lav belastning.
 5. Is og sne fjernes fra pallegaflen før brug.
 6. Undgå brug af løfteredskabet i farlige miljøer så som ved syrer o.l.. Kontakt din leverandør for at få en oversigt over specialredskaber til sådanne formål.
 7. Pallegaflen må aldrig overbelastes.Arbejdslasten er angivet i certifikatet og tydeligt afmærket på pallegaflen.
 8. Undgå spidsbelastning af benene på pallegaflen. Begge ben skal benyttes.
 9. Pallegaflen må ikke benyttes til personløft.
 10. Personel må ikke gå under hængende last.

Vedligeholdelse og eftersyn

 • Pallegafler skal kontrolleres af en sagkyndig person/kontrollør min. hver 12. måned evt. oftere hvis det er nødvendigt. Certifikatet (dokument for brugsret) skal være påført sidste dato for kontrol samt kontrollørens underskrift. Alternativt udsteder kontrolløren en ny brugsattest.
 • Før brug skal der kontrolleres at løftehovedet/løfteøjet/sjækel ikke har revner, deformationer eller godsslidtage. Kontroller også for deformationer og udvalsning i løfteøjets arbejdsområde, samt at fjeder , wire og wirelåse er fri for skader og deformationer. Arm og gafler skal også være frie for revner, deformationer og godsslidtage.
 • Hvis nogen af de overnævnte fejl kan påvises, skal redskabet repareres før det tages i brug igen. Er du i tvivl, da kontakt din leverandør. Evt. reparation af løfteredskabet skal også udføres af leverandøren.
 • Løftehovedet skal have fri bevægelse, og skal ikke kunne sætte sig fast i hverken øvre eller nedre del af løftearmens spor. Vær sikker på at løftehovedet ikke kan lægge sig ovenpå løftearmen. Hvis løftehovedets bagkant kan lægges fladt mod overkanten af løftearmen skal du kontakte din leverandør for reparation.
Top